De woonagenda bevat zes actielijnen, die zijn opgesteld met de Zeeuwse gemeenten. De provincie coördineert de uitvoering hiervan en ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering met onderzoek, kennisontwikkeling en hulp bij het aanvragen van rijkssubsidies.