Afhankelijk van de afweging naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, hervatten we de werkzaamheden in 2024. Het gaat dan om het aanleggen van de laatste twee strekdammen. We verwachten dat de werkzaamheden in 2025 zijn afgerond.