Exotische soorten die aangepakt gaan worden zijn onder andere de Rosse stekelstaart, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien, Aziatische hoornaar en Watercrassula.