Eiwittransitie is de overgang van dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten, met name wat mensen eten en drinken. Zeeland kan daar goed op inspelen vanuit de traditie van de teelt van eiwitgewassen op land en uit zee. De ketens in Zeeland voor eiwitgewassen zijn goed georganiseerd, maar de teelt van eiwitgewassen brengt ook uitdagingen met zich mee waarop innovatie nodig is. Zeeland is medeondertekenaar van de Green Deal Eiwitrijke gewassen (Bean Deal). In dat kader zullen er in 2024 verschillende initiatieven opgezet worden. Daarnaast blijven we kansen verkennen binnen Zeeland, onder andere via de Protein Delta Zeeland (de Zeeuwse ambitie voor eiwittransitie) en subsidieopenstellingen.