De marges voor de primaire producent zijn vaak erg laag. De verkoop via de korte keten biedt een mogelijk nieuw verdienmodel voor de primaire producent. We zullen daarom met diverse ketenorganisaties en het K&I-netwerk FoodDelta Zeeland ten minste twee initiatieven ondersteunen waarbij nieuwe ketens centraal staan. We nemen deel in de Landelijke Samenwerking Korte Ketens, waarbij we samenwerken met andere provincies in Nederland en het Ministerie van LNV. In Zeeland ondersteunen we via regelingen zoals Zeeland in Stroomversnelling verschillende ketenprojecten. Zo helpen we lokale ondernemers geholpen om bijvoorbeeld een nieuw product in de markt te zetten of nieuwe verdienmodellen/ketens te ontwikkelen.