Functionele agrobiodiversiteit betekent dat de natuurlijke omgeving mede bepalend is voor het producerend vermogen van onze gronden. Het belang wordt steeds groter door ontwikkeling in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en de klimaatverandering. In 2024 ondersteunen we minimaal twee projecten rondom dit onderwerp. Denk, bijvoorbeeld aan het stimuleren van soortenrijke groenbemesters met vlinderbloemigen, de uitrol van de groenblauwe dooradering in het landelijk gebied, effecten van kruidenranden op de bestuiving van peulvruchten en functionele heggen.