Kennis en innovatie zijn van cruciaal belang in landbouwtransitie. We zetten ook in 2024 in op openstellingen voor fysieke investeringen voor innovatie en water. Daarnaast willen we de positie van de Rusthoeve en het Groene onderwijs in Zeeland ondersteunen in samenhang met het Delta Climate Center. Het is belangrijk dat ondernemers laagdrempelig ondersteund worden in alle opgaven die op ze afkomen. Daarom willen we in 2024 de landelijke regeling Sociaal Economische Begeleiding uitrollen, waarbij iedere boer die dat wil ondersteuning van een onafhankelijk adviseur kan krijgen.