De biologische sector is in Zeeland goed georganiseerd. Samen met de sector zoeken we de aansluiting bij beleidskaders en ondersteunen we projecten gericht op afzet, teelttechnieken en mechanisatie. Binnen het nieuwe GLB zullen hier mogelijkheden voor zijn. Daarnaast maken we in 2024 een aanzet voor een stimuleringsplan voor de biologische sector in Zeeland. Dit doen we op basis van input van de sector en verschillende onderzoeken. We zoeken daarbij ook naar koppelingen met het landelijke stimuleringsbeleid.