In samenwerking met het kennisnetwerk KIC|MPI zal verder gewerkt worden aan projectontwikkeling en kennisdeling rond robotisering en digitalisering van de procesindustrie. De Provincie subsidieert een deel van de organisatiekosten van netwerken, met als doel de binding in de sectoren te stimuleren en samenwerking te borgen. De Provincie neemt ook deel aan diverse landelijke innovatieoverleggen, om informatie te verkrijgen die weer gedeeld kan worden met onze regionale partners.