We steunen starters en MKB door onder andere het verder uitwerken van een Actieprogramma Dienstverlening 2023-2025, ondernemersbeleid af te stemmen met andere Zeeuwse overheden via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de MKB-deal "Digitaal Doen Zeeland" met het ministerie EZK uit te voeren, het zoeken naar nieuwe instrumenten die de digitale transitie biedt voor ondernemers en deelnemen aan European Digital Innovation Hub (EDIH). Ook ontwikkelen we instrumenten om familiebedrijven te steunen en innovatiefinanciering mogelijk te maken, en voeren we deze uit. Tot slot geven we periodiek een Zeeuws Economisch bericht uit, en creëren we een centraal digitaal informatiepunt waar ondernemers terecht kunnen voor informatie en verwijzing op het brede terrein van verduurzaming, netwerkcongestie en subsidiemogelijkheden,