Het Vlaams-Nederlandse onderzoeksprogramma Deltavraagstukken is onderdeel van Campus Zeeland en wordt vanuit Nederlandse zijde toegevoegd aan het onderzoeksprogramma van het Delta Climate Center (DCC). Naar verwachting leidt dit tot versterking van de programma’s en de samenwerking ook met Vlaanderen.