Via het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ) zijn handleidingen opgesteld voor processen in de VTH-keten, er liggen afspraken tussen de ketenpartners zoals GGD, Veiligheidsregio en de RUD. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen we in de planketen werken volgens de Omgevingswet met o.a. (regionale) Omgevingstafels.