De provincie monitort de ontwikkelingen in de woningvoorraad en de realisatie van de woningbouwplannen in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten.