Toelichting: De Omgevingsverordening bevat instructieregels richting het Waterschap over o.a. de peilbesluiten, normering wateroverlast en de bescherming van grondwater. Het waterschap vertaalt deze regels in het Waterschapsbeheerprogramma en de Waterschapsverordening.