Het Rijk heeft Borssele aangewezen als voorkeurslocatie voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales en onderzoekt of bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale mogelijk is.  Wij werken aan het opstellen van een voorwaardenpakket, ter voorbereiding op het eventuele besluit dat  deze plannen doorgang vinden. In 2024 gaan wij met het Rijk overleggen over dit voorwaardenpakket. Volgens de huidige planning zal begin 2024 het convenant voor de bedrijfsduurverlenging ondertekeningsgereed zijn voor de aandeelhouders van ZEH. Eind 2024 zal het Rijk een definitieve keuze maken voor de locatie van de nieuwe kerncentrales. Met de onderhandelingen over het voorwaardenpakket trekken wij samen op met de gemeente Borsele.