• Mede op basis van Leven in Zeeland (HZ-KCZS) monitoren we de ontwikkeling van de Brede Welvaart in onze Provincie.
  • We implementeren Brede Welvaart als afwegingskader in onze beleidsprocessen.
  • Vanuit Brede Welvaart stellen we een sociale agenda op, waaraan we een leefbaarheidsfond koppelen.