De provinciale krachtenkaart en kansenkaart circulair van het IPO borgt onze provinciale inzet in landelijk verband. We nemen actief deel aan alle 5 thema’s die in IPO-verband zijn vastgesteld. We sluiten in IPO verband actief aan bij het Nationaal Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (NPCE). Met deze samenwerking versterken we de positie en zichtbaarheid van de Provincies zowel in IPO verband als op Zeeuws niveau.