De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en beslissen over Zeeland. Dit doen we door jongeren - via het jongerennetwerk Jouw Zeeland - te raadplegen bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. Tijdens denktankbijeenkomsten, jongerendebatten, het Jongerenparlement en andere activiteiten gaan jongeren in gesprek met ambtenaren en bestuurders. De activiteiten richten zich op verschillende niveaus van participatie: van passief tot actief meedoen. En vinden zowel op school, extern, als op het Provinciehuis plaats. Dit om een brede groep jongeren aan te spreken. 

  • Jaarlijkse organisatie van tweedaagse event: Jongerenparlement.
  • Faciliteren van debatten, zoals Op Weg naar het Lagerhuis, Provinciaal Jeugddebat en Model European Parliament.
  • Organiseren van viertal denktanksessies per jaar.
  • Provinciespel in Statenzaal voor klassen van VO en MBO .
  • GS in de klas. Gedeputeerden bezoeken scholen en gaan met scholieren in gesprek.