• Subsidiëren van de HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme voor uitvoering van de kennisagenda 2022-2024, waaronder de onderzoeken naar het draagvlak voor toerisme onder inwoners.
  • Met de HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme zorgen dat alle data rondom het toeristische vrijetijdsaanbod en de impacts van toerisme, actueel, (digitaal) beschikbaar is en bekend is.