In 2024 wordt er beleid ontwikkeld op grond van de Visie op Participatie 2023. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande samenwerkingsvormen.