Gemeenten en Provincie doorlopen besluitvorming over taken en governance om van de Gemeentelijke Vervoerscentrale (GVC) te komen tot een functionerende Zeeuwse Mobiliteitscentrale vanaf Q4 2024.