We werken aan het opstellen en implementeren van een energiesysteemvisie en maatschappelijk afwegingskader ten behoeve van energie-infraprojecten. Ook geven we verder invulling aan het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK), waarvan we een herijkte versie opleveren begin 2025. Daarnaast werken we aan een aanpak waarin mogelijkheden en onmogelijkheden van het energiesysteem mee worden genomen bij (het aanjagen/stimuleren van) nieuwe ontwikkelingen. Indien gewenst vervult Provincie Zeeland in afstemming met gemeenten en netbeheerders een rol in ruimtelijke processen ten aanzien van de totstandkoming/realisatie van energie-infraprojecten.