In 2024 testen we de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) in de Zuidwestelijke Delta verder in de praktijk. We doen dit samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. We breiden de testgroep uit naar ten minste 100 akkerbouwers verspreid over de Zuidwestelijke Delta. Ook maken we een koppeling met het Gebiedsprogramma 1.0 voor het monitoren van diverse projecten met de KPI-systematiek en met de genoemde gebiedsgerichte aanpakken. Daarnaast zetten we voor minimaal twee KPI's een passende beloningssystematiek op. Ook komen we voor de KPI’s in de BMA tot gebiedsspecifieke drempel- en streefwaarden.