Het verlenen van subsidie voor aankoop en inrichting van percelen die in het Natuurbeheerplan zijn begrensd als nieuwe natuur. Het gaat hier om een mogelijke realisatie van 42 hectare neuwe natuur op Walcheren, de Poel en de Yerseke Moer. Dit is onderdeel van de nog te realiseren hectares natuurontwikkeling.