In het najaar van 2022 is tijdens het BO MIRT besloten om de Goederenvervoer Corridor (GVC) zuid als MIRT-programma aan te wijzen. Binnen dit programma werken Provincie Zeeland en North Sea Port samen met o.a. het ministerie van I&W aan het versterken van een verbindingen tussen de netwerken en modaliteiten (vervoersperspectief) en tussen de netwerken en de regio (economisch perspectief). Ook wordt er gewerkt aan de verbetering van doorstroming en service voor de gebruikers (verkeersperspectief). Projecten worden opgestart om de logistieke uitdagingen binnen de corridor aan te pakken. Kansen zijn er voor kennis- en informatie-uitwisseling tussen de havens (ondermijning, last- and first mile autonoom vervoer, digitalisering vrachtbrieven, etc), de energietransitie en de ontwikkeling van vrachtwagenparkeerplaatsen. Binnen dit programma is ook ruimte voor de binnenvaart. De kwaliteit van lig- en wachtplaatsvoorzieningen in Zeeland moet op orde zijn om vanuit de modal shift gedachte een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van goederenvervoer. Voor de binnenvaart is een actieprogramma tot stand gekomen.