Vanaf 2024 wordt op basis van het IBT-beleidskader een uitvoeringsagenda opgesteld, die aangeeft welke specifieke richtlijnen onderdeel zijn van ons toezichtsbeleid.