Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van een restauratiesubsidie voor nietwoonhuis Rijksmonumenten. De uitdaging bij deze regeling is dat de benodigde bedragen voor restauratie zo hoog zijn dat de regeling structureel overvraagd is. Op basis van bestuurlijke afspraken met het Rijk voorziet de Provincie Zeeland in een steunpunt monumentenzorg en archeologie. Deze steunpuntfunctie wordt uitgevoerd door Erfgoed Zeeland in 2024 bezien we hoe we deze functie kunnen versterken.