Na het vaststellen van een duidelijke uitvoeringsagenda, wordt er gestreefd naar de ontwikkeling van een dashboard. Dit dashboard zal transparant weergeven in hoeverre gemeenten al vorderingen hebben gemaakt bij het uitvoeren van taken waarop de Provincie toezicht houdt. Tevens zal het dashboard inzicht bieden in eventuele risico's. Het is belangrijk op te merken dat deze bevindingen uiteraard eerst met de betrokken gemeenten worden besproken voordat ze openbaar worden gemaakt.