Naast een inzet op jonge makers willen wij het cultuurveld vanuit de intrinsieke waarde verbinden met andere domeinen. Er wordt ingezet op de volgende domeinverbindingen:

  • Cultuur en economie (bijdrage aan Zeeuwse economie en vestigingsklimaat en cultuur als creatieve, innovatieve industrie).
  • Cultuur en marketing (Zeeland.com).
  • Cultuur en natuur (cultuurlandschap).
  • Cultuur en leefbaarheid (inclusie, vrijwilligersbeleid).
  • Cultuur en maatschappelijke opgaven zoals energietransitie & klimaatverandering (Erfgoed deal).
  • Cultuur in verbinding met Nederland en Europa (Regiodeal en samenwerking Culturele hoofdstad Gent 2030).