We benutten nationale en Europese subsidieprogramma’s als cofinanciering bij Zeeuwse projecten, vaak gericht op innovatie, duurzaamheid en economische structuurversterking.

  • Met de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) wordt decentraal uitvoering gegeven aan stimulering van innovatieve haalbaarheids- en R&D samenwerkingsprojecten. Voor 2024 streven we naar toekenning van tien subsidies voor Zeeuwse haalbaarheidsprojecten en zes subsidies voor Zeeuwse R&D samenwerkingstrajecten. 

  • Met het EU-subsidieprogramma OP Zuid wordt eveneens decentraal uitvoering gegeven aan stimulering van innovatieve projecten waarmee de transities energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid worden ondersteund en/of versneld. Voor 2024 streven we naar toekenning van zes subsidies voor "Zeeuwse" innovatieprojecten binnen OP Zuid.