Eind 2023/begin 2024 neemt het gebiedsoverleg Zuidwestelijke delta een besluit over het te volgen (gebieds)proces om te komen tot een kwaliteitsimpuls voor het Volkerak-Zoommeer.