De uitvoering van het toezicht en handhaving van de groene wetgeving is gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD). Door toenemende druk op natuur in het buitengebied wordt er steeds meer inzet gevraagd. In 2023 wordt door een extern bureau de benodigde handhavingscapaciteit in beeld gebracht. Dit zal in 2024 tot een nieuwe inzet leiden die zal worden voorgelegd aan de Staten.