Er is eerder een 0-meting uitgevoerd voor de cultuursector die in 2024 wordt omgezet in een cultuurmonitor met daarin onder meer een basis set aan indicatoren. Deze indicatoren worden op reguliere basis gemeten zodat kan worden gevolgd of de uitvoering van het beleid het gewenste effect heeft.