• Adviseren en toetsen van gemeentelijke bestemmingsplannen om te voldoen aan de Omgevingsverordening.
  • Regierol op het realiseren van de geprioriteerde aanbevelingen uit de evaluatie Kustvisie. , waaronder de realisering van de vijf aandachtsgebiedendoor de gemeenten. Hierbij de gelden uit de Regio Deal Kwaliteitskust benutten.
  • Regierol in de gebiedsgerichte samenwerking voor het Veerse Meer en zorgen voor acties uit de gezamenlijke actie-agenda.
  • Onderzoek naar de (stikstof)maatregelen door de vrijetijdssector die bijdragen aan de doelen van het Gebiedsprogramma ‘Het Zeeuwse Verhaal’.