Dit doen we door:

  • Het opstellen van een gezamenlijke agenda.
  • De gemeenschappelijke strategie te duiden.
  • Rollen en verantwoordelijkheden te duiden.
  • De gezamenlijke lobby richting Den Haag en Brussel stevig te blijven neerzetten
  • De betrokkenheid van volksvertegenwoordigers te borgen.
  • Meer opgavegericht en in Triple-Helix-wijze (samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen) samen te werken.