Op 1 juli 2023 is het Delta Climate Center van start gegaan en op 5 oktober 2023 feestelijk geopend. In 2024 zullen de onderwijs- en onderzoeksprogramma's en de valorisatie nader gekoppeld en verbonden worden aan Zeeuwse ondernemers en lopende initiatieven & programma's met het doel tot een efficiënt- en samenhangend Zeeuws Ecosysteem rondom Water, Energie en Voedsel te komen. De provincie verleent, als onderdeel van de afspraken "Wind in de Zeilen", subsidie aan het Delta Climate Center en kan als zodanig meepraten over inrichting en inhoud van het centrum.