Via EN-Zuid stemmen we economisch beleid af met Brabant en Limburg. Onder de vlag van EN-Zuid is medio 2023 het gezamenlijke Zuid-Nederlandse programma "Circulair Bouwen" opgestart. Dit zal hoofdaandachtspunt zijn in 2024.