Zeeland heeft een dekkende museale infrastructuur waarbij de themamusea de regionale musea ondersteunen.

De vijf themamusea die ondersteund worden zijn: Zeeuws Museum, Watersnoodmuseum, Zeeuws Maritiem MuZEEum, Bevrijdingsmuseum en het Industrieel Museum Zeeland. Het provinciale museumbeleid zorgt er voor dat deze themamusea een subsidieaanvraag in kunnen dienen bij de provincie. Daarmee ondersteunen we de themamusea in de professionaliseringsvraag en versterken we de museale infrastructuur in Zeeland.

De Zeeuwse themamusea ondersteunen de regionale musea - daar waar zij kunnen - door middel van kennisdeling en netwerkverbinding. 

In 2024 wordt het provinciale museumbeleid herijkt. Daarbij wordt gekeken naar beleidskaders/doelen, behaalde resultaten en het aantal themamusea (getoetst aan 'het' verhaal van Zeeland).