Op basis van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland worden subsidies toegekend die de wetenschappelijke kennis over de Zeeuwse archeologie vergroten en dit uitdragen aan het bredere publiek. Deze subsidies zijn aanvullend op het reguliere archeologisch onderzoek.