In 2024 voeren we het geactualiseerde beleidsplan aanpak ondermijning uit en de Zeeuwse norm weerbare overheid. Specifieke aandacht gaat uit naar de interne bewustwording van de eigen organisatie en Provinciale Staten. Maar ook naar thema’s als bewustwording rondom informatiebeveiliging en het vergroten van de weerbaarheid van het buitengebied. Daarnaast blijven we doorgaan met onze coördinerende en ondersteunende rol naar de Zeeuwse gemeenten. Zo helpen wij hen bij het behalen van de doelen uit de Zeeuwse norm weerbare overheid.