De Zeeuwse wegbeheerders werken aan structurele borging van de werkzaamheden die de afgelopen jaren vanuit het Regionaal Data Team zijn uitgevoerd aan de Data Top 15. Tevens richten we de datagedreven ondersteuning van de mobiliteitscentrale verder in.