We blijven onze bestuurlijke samenwerking met de Provincie Fryslân voortzetten. De bestuurlijke kopgroep Friesland, oorspronkelijk opgericht als samenwerking tussen Zeeland en Friesland, omvat inmiddels ook het Rijk. Het hoofddoel is tweeledig. Enerzijds is het gericht op het delen van kennis en ervaring door het uitwisselen van aanpakken voor actuele vraagstukken. Anderzijds beoogt het gezamenlijke inspanningen richting het Rijk om regionale kwesties en de manier waarop we eraan werken onder de aandacht te brengen.