Vanuit het programma natuur zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de verwerving op basis van deze uitgangspunten in te vullen. Daarnaast is in 2022 de versnellingstrategie vastgesteld op basis waarvan we de komende jaren verder gaan met de verwerving van de laatste hectares.