In de behoefteprognoses wordt tenminste één keer per drie jaar de verwachte behoefte aan bedrijventerreinen bepaald op basis van de economisch ontwikkeling, werkgelegenheid en bestaande voorraad bedrijventerrein.