Vraagstukken manifesteren zich op diverse niveaus. Sommige zijn relevant voor heel Zeeland, terwijl andere specifiek zijn voor bepaalde subregio's. Om optimale resultaten te bereiken, is het van belang om deze vraagstukken op het juiste niveau aan te pakken. Daarom is nauwe samenwerking tussen regionale gemeenten essentieel. We blijven op de hoogte van regionale ontwikkelingen door als GS verschillende regio's te bezoeken en ondersteunen waar nodig. Dit omvat het beschikbaar stellen van budgetten voor de ontwikkeling van regiovisies en het betrekken van volksvertegenwoordigers bij regionale samenwerking.