Wij zijn open over wat we als Provincie Zeeland doen voor Zeeland en haar inwoners. Daar geven we passief én actief informatie over, in verschillende fases van besluitvorming. Dat doen we via mensen: bestuurders en medewerkers. En via communicatiemiddelen als www.zeeland.nl, mediaberichten, bijeenkomsten, webinars, social media en magazine IN ZEELAND.