De Provincie verleent ontheffingen en vergunningen om beschermde diersoorten in geval van belangrijke schade te kunnen bestrijden. Deze vergunningen en ontheffingen geven wij voor een groot deel uit via de Faunabeheereenheid Zeeland. Voor landbouwers die schade ondervinden bestaat een schadetegemoetkomingsregeling. Wij zullen inzetten op een nog verdere vereenvoudiging van de tegemoetkomingsregeling en het melden van afschot.