Samen met andere provincies worden deze berekeningen uitgevoerd met de risico's op overstromingen. Er wordt berekend hoe groot de kans is op een overstroming en in het geval van een overstroming het verwachte aantal slachtoffers. Dit is verplicht op grond van de EU Richtlijn Overstromingsrisico's en de Waterwet. De risico's worden elke 6 jaar vastgelegd in Overstromingsrisicobeheerplannen. Deze worden opgenomen in het Waterprogramma van de provincie. In 2022 is de implementatieronde voor de 3e ROR periode gestart. 

Mijlpalen zijn:

  • Geactualiseerde Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (december 2024).
  • Geactualiseerde overstromingsgevaar- en overstromingsrisico kaarten (december 2025).
  • Het geactualiseerde overstromingsrisicobeheerplan (december 2027).