Op 17 maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het voorstel voor het stelsel aan regionale keringen en de nieuwe normering. Gelijktijdig met inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt dit stelsel van kracht. Dit is gepland begin 2024.