Subdoel: Voldoen aan de Omgevingswet en de Europese Zwemwaterrichtlijn.

Toelichting:
Jaarlijks worden de zwemwaterlocaties aangewezen door de provincie en door de RUD gecontroleerd op veilige en hygiënische omstandigheden. Rijkswaterstaat en het waterschap voeren de benodigde monitoring van de zwemwaterkwaliteit uit.